"

Vadí Vám Váš šéf? Buďte šéfem Vy!

11. 09. 2017 , aktualizace: 30. 10. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

V mládí, na začátku kariéry je to určitě přínosem – člověk se naučí jednat, rozhodovat, vidí starší kolegy, atd. Je také svědkem přijímání, ale i propouštění kolegů z funkcí, z pracovního poměru. Postupem času, si začíná uvědomovat, že jeho osud není zcela v jeho rukách a že může přijít den, kdy i jeho nadřízený postaví před zprávu: mám jinou představu, rozejdeme se. Najednou přichází o kancelář, počítač, sekretariát, stravenky, mobilní telefon, ale také zjistí, že to vše běží dál i bez něj a on, člověk, který své práci věnoval vše, tu najednou stojí jen s několika tisíci na kontě a nemá co dělat!

Scénář, opakující se v naší zemi den co den – je to život. Existuje velmi elegantní řešení, které přeje připraveným a informovaným. FRANCHISING – jedno slovo, které vyřeší všechny problémy, do kterých se může „právě propuštěný manažer“ dostat. Franchising (v češtině franšízing) nabízí řadu kvalitních a prestižních značek ke „koupi“, tj. k nákupu licence a následnému provozování obchodu, provozovny, kanceláře, servisu, restaurace atd. Každý, dle svých schopností a zájmů, si může najít franchisový koncept s pestré nabídky.

Kde hledat informace o franchisových konceptech? Nabízí se internet: www.czech-franchise.cz, www.franchising.cz, www.top-franchising.cz, v zahraničí např.: www.bison.com, www.franchiseeurope.com nebo www.whichfranchise.com. Pohodlnější cesta je přes franchisové poradce, kteří umí upozornit na všechna rizika spojená s franchisovým podnikáním a také vám pomohou s výběrem konceptu, aby odpovídal vašim finančním možnostem a zejména vašim schopnostem. Můžete vybírat již ze zavedených značek nebo, jste-li dobře jazykově vybaveni, můžete vybírat i ze zahraniční nabídky. Nejlepším doporučením pro franchisový koncept (ale i pro franchisového poradce) je jejich řádné členství v České asociaci franchisingu – jsou prověřeni a musí dodržovat Etický kodex podnikání ve franchisingu Evropské franchisové asociace. Seznam značek i poradců najdete na stránkách ČAF – www.czech-franchise.cz.

V praxi, při výběru franchisového konceptu, je třeba dávat pozor i na právní stránku budoucího kontraktu. Franchisor má mnohdy v návrhu smlouvy ustanovení, která vám mohou způsobit nemalé potíže i finanční výdaje. Jde např. o určení práva, příp. místa, podle kterého a kde, se budou řešit případné spory, dále jde o mnohá ujednání v oblasti překladu provozních manuálů a jejich úpravě pro Česko, předkupní právo na provozovnu ze strany franchisora,smluvní pokuty, apod. I zde se vyplatí vše konzultovat se zkušeným poradcem a lépe se zkušeným právníkem (seznam právních kanceláří, které mají zkušenosti s franchisingem, lze nalézt též na www.czech-franchise.cz, jako řádné členy asociace).

Posledním „varováním“ je správný odhad vlastních možností a odhad, zda jste schopni se sami o sebe postarat v podnikatelském prostředí. Za zaměstnance bere v mnoha záležitostech odpovědnost jeho zaměstnavatel  - odvody daní, bezpečnost práce, směrnice, legislativa… Podnikatel se však musí o vše postarat sám a nese za to plnou odpovědnost. Mnohdy ručí za své podnikatelské aktivity celým svým majetkem. Bylo by mylné se domnívat, že koupí franchisové licence jste si zakoupili jistotu zisku a trvalý příjem – franchisové podnikání je tvrdá dřina. Jen osobní nasazení a píle umí zajistit podnikateli větší jistotu zisku. Říká se, že franchisové podnikání je 6x bezpečnější než podnikání na vlastní pěst. Statistiky to potvrzují.

Poskytovatel franchisy (franchisor) zajišťuje příjemci (franchisantovi) stálou podporu v oblasti marketingu, práva, informačních technologií, inovací, vzdělávání, školení atd. – tím franchisantovi značně ulehčuje podnikání. Franchisant je součástí franchisové sítě a čerpá ze zkušeností všech členů, má se s kým poradit. Franchisová síť, která je trhu již řadu let, má na každý problém řešení – stačí nalistovat v manuálu nebo zavolat na centrálu a ověřené řešení je na světě!

Jste-li tedy v podobné situaci, jako manažer v úvodu článku, zvolte si obor podnikání, který je vám blízký a buďte odpovědní sami za sebe. Váš případný neúspěch bude pouze ve vašich rukou, nikoliv v rukou nějakého „šéfa“.

RNDr. Jiří Lošťák

Franchisový poradce

Člen České asociace franchisingu


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI