"

Předpokládaný rozvoj franchisingu v ČR

30. 10. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Velkou zásluhu na tom má především Česká asociace franchisingu, Škola franchisingu, členské poradenské a právní kanceláře, časopisy, veletrhy, výstavy, internetové portály, konference, ale hlavně samotné franchisové systémy. Kdo by dnes neznal systémy, jako jsou McDonald´s, Yves Rocher, OBI, HILTON, KFC, a mnohé další? Je zřejmé, že se jedná o nejefektivnější odbytový způsob 21. století - FRANCHISING.

Jaký bude jeho další vývoj v ČR?

Franchising (franšízing) v České republice je ve fázi dynamického rozvoje a jeho popularita stále stoupá. S růstem, bohužel, souvisí i množství rizik, které každý rozvoj doprovází. Profesionálně zpracované franchisové koncepty (domácí i zahraniční), splňující všechny atributy franchisingu dané etickým kodexem EFF (Evropské franchisové federace), budou stále více srovnávány s tzv. „pseudosystémy“, které slovo „franchising“ užívají neoprávněně, s cílem své příjemce pouze nalákat a oklamat. Naštěstí jejich „úspěch“ je pouze dočasný, protože každý franchisový koncept by měl být dlouhodobě prověřen a měl by být prokazatelně úspěšný.

Je předpoklad, že v následujících letech se bude franchisingovému (a obecně síťovému) podnikání věnovat stále větší pozornost, stejně jako i více podnikatelů bude mít zájem o podrobnější informace, jak budovat a jak řídit odbytovou síť. Budoucnost je v síti provozoven spojených stejným know-how, značkou a informačním systémem, čerpajících tzv. výhody z rozsahu.

Dnes je v ČR údajně přes 200 franchisových systémů – problémem zůstává, že za franchisový systém je považován každý, který to sám o sobě prohlásí. Kromě ČAF neexistuje v ČR žádná jiná organizace (nezisková, a tedy nezávislá), která by své členy prověřovala a tedy garantovala principy franchisingu definované EFF. Česká republika je poměrně vstřícná ke vstupu zahraničních konceptů (zejména z okolních států), na trhu je přibližně stejný počet domácích franchisových konceptů jako těch zahraničních. Tempo příštího růstu můžeme odhadnout na cca 20 systémů/rok, a jistě bude přibývat zejména těch „pravých“ franchisových systémů.

Mnohé současné nákupní aliance jsou si vědomi své křehkosti a budou chtít přetransformovat nejlepší členy v sítí ve franchisanty, tj. budou chtít budovat dlouhodobé smluvní vztahy, a tím i vlastní odbytovou jistotu. Dojde k postupnému poklesu počtu velkoobchodů - výrobci se zaměří na využívání stále levnější logistiky specializovaných firem, zkrátí se cesta ke konečnému spotřebiteli. Smíšené obchody (s příliš diverzifikovaným sortimentem) se postupně nahradí obchody se specializací (značkové obchody s cíleným zaměřením). Šanci na dlouhodobý úspěch mají pouze velkoobchody s vlastní odbytovou, pevně a dlouhodobě vázanou, sítí – např. franchisovou (franšízovou).

Závěrem lze říci, že lze očekávat značný rozvoj sítí s cílem budovat pevnější a dlouhodobější odběratelské vazby. Potvrdí se předpoklad specializace s orientací na menší formáty provozoven (rodinné podnikání), co nejvíce se přiblížit lidem. Marketing, stejně jako řízení sítí včetně komunikace s klienty, se v budoucnu přesune ze současné tištěné verze do převážně elektronické podoby. 

RNDr. Jiří Lošťák a Ing. Martina Lošťáková, franchisoví poradci


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI