"

Je moje podnikání vhodné pro franchising?

23. 10. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

  • Podnikatelský záměr musí být důvěryhodný, mít zkušené vedení,
  • Vedení konceptu má předchozí zkušenosti z podnikání,
  • Koncept je veřejností přijat a má pozitivní ohlasy v tisku a na internetu,
  • Koncept musí být jedinečný. Je jiný než konkurence,
  • Lze jej prezentovat jako podnikatelskou příležitost,
  • Má jednoznačnou konkurenční výhodu,
  • Musí být reprodukovatelný. Má zavedený systém,
  • Jednotlivé procesy jsou zdokumentovány nebo jsou zdokumentovatelné,
  • Provozování se lze naučit za tři měsíce nebo ještě rychleji,
  • Koncept poskytuje dostatečný výnos z investice (Pokud výnos není dostatečný, franchisanta neuspokojí a franchisový systém nefunguje.)

Jestli vaše podnikání, váš koncept, tato kritéria splňuje, pak je dobrým kandidátem pro franchising (franšízing).

Škola franchisingu

Sami si také můžete udělat průzkum trhu svých produktů a možností uplatnění vašeho franchisového konceptu. Základní analýzu vám zpracují franchisoví poradci. Můžete si ji zpracovat i sami, budete-li vědět, jaké parametry je třeba prověřit. Poradenská firma Franchise & Retail Academy vám tyto informace umožní získat např. v projektu ŠKOLA FRANCHISINGU a tím si ušetříte náklady s budováním franchisového konceptu. Více na www.franchising-academy.cz, nebo na www.lostak.cz

Pomůžeme vám také vytvořit business plán vašeho franchisového (franšízového) konceptu a posoudit možnost proveditelnosti vybudování franchisové sítě. Dalším krokem k vytvoření franchisového konceptu je posouzení, zda máte kvalitní spolupracovníky a zaměstnance.

Podle fungování vaší společnosti bude posuzována kvalita a profesionalita budoucí franchisové pobočky.

Pokud jste majitelem společnosti, která poskytuje služby na více místech, příp. již řídíte vlastní síť prodejen nebo provozoven, nabízí se otázka, zda nevyužit franchising jako vhodnou formu pro expanzi, pokryti trhu a zajištěni nárůstu zisků. Pro rozhodnutí je nutné udělat analýzu, která porovná výhody a nevýhody zvoleného postupu. Franchising rozhodně není řešením pro společnost, která chce tímto způsobem řešit nedostatek finančních prostředků.

Franchising je investicí do budoucnosti

Franchising je investicí do budoucnosti, do rozvoje společnosti. Vytvoření dobrého a úplného konceptu není levnou záležitostí. Pro franchisora je nejdůležitější se nejdříve důkladně obeznámit s teorií franchisingu, pochopit jeho možnosti, výhody a nevýhody. Velkým přínosem je spolupráce se zkušeným franchisovým poradcem, který má za sebou realizaci několika franchisovych sítí a je obeznámen s riziky, která mohou v průběhu realizace nastat. Zejména je schopen navrhnout optimálni postup a kvalifikovaně umí také odhadnout potřebný čas pro realizaci, včetně potřeb lidských a finančních zdrojů.

Prvotní barierou pro podnikatele, který chce expandovat, je kapitál. Franchising umožňuje společnostem expandovat bez rizika zadlužení a kapitálových nákladů. Protože franchisant poskytuje prvotní investici, franchising umožňuje rozvoj s minimální potřebou kapitálu. Je to franchisant, kdo podepisuje pronájem a závazky plynoucí z různých servisních kontraktů, a proto franchising umožňuje franchisorovi rychlejší a bezpečnější rozvoj. To podstatně snižuje rizika franchisora.

Pro společnosti, které mají příliš málo času (nebo např. nedostatek lidských zdrojů), je franchising často nejrychlejší způsob růstu. Protože většinu těchto činností děla franchisant. Franchisor poskytuje samozřejmě poradenství, ale ten, kdo běhá a shání, je franchisant.

Pro franchisanta i franchisora je nejdůležitější nejdříve se důkladně obeznámit s teorií franchisingu, pochopit jeho možnosti a výhody. Velkým přínosem je spolupráce se zkušeným franchisovým poradcem, který má za sebou realizaci několika franchisových sítí a je obeznámen s riziky, která mohou v průběhu realizace nastat. Zejména je schopen navrhnout optimální postup a kvalifikovaně umí také odhadnout potřebný čas pro realizaci, včetně potřeb lidských a finančních zdrojů.

Atributy vhodného poradce

Franchisový poradce je zkušený člověk z praxe, zná teorii franchisingu, má přehled o trhu v ČR a v zahraničí, je členem profesní organizace – České asociace franchisingu (ČAF), disponuje technickým zázemím (databáze, vzory smluv, adresáře).

Poradce je zkušený a nezávislý. Jeho odborná pomoc a rady mohou ušetřit mnoho času a peněz jak franchisorům, tak zájemcům o franchisové podnikání. Poradce je praktik a není zatížen „firemní slepotou“. Franchisorům poradí, jak optimalizovat a zlepšit jejich systémy. Zájemcům o franchising poradí, kde a jak hledat systémy, připraví je na jednání a doporučí postup. Poradce pracuje podle zadání a je hodnocen podle konkrétních výsledků. Zájemcům o nákup franchisy ze zahraničí poradí, kde a jak hledat nabídky master-franchisy, připraví je na jednání s franchisory, pomůže analyzovat předložené nabídky. 

 

Ing. Jiří Krajča a RNDr. Jiří Lošťák, franchisoví poradci


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI