"

Historie franchisingu

16. 10. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Tam pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.

První „moderní“ franchisové systémy vznikly v počátcích industrializace: 1860 „Singer Sewing Machine Company“ povolila cestujícím prodejcům prodávat šicí stroje na vlastní účet a vlastním jménem. Rovněž Coca-Cola patřila k předchůdcům franchisingu, protože již před více než sto lety prodávala svůj produkt podle tohoto vzoru.

Po druhé světové válce se rozvinula nová forma franchisingu. Franchisový systém se musel přizpůsobit požadavkům velkých trhů. To vedlo k tomu, že vedle klasického odbytu produktů nebo nabídky služeb bylo nutné vybudovat nové jednotné systémy odbytu. K tomu účelu se vyvíjela jednotná prezentace podporující značku a to vedlo k jejímu profilování. Zákazník tak mohl nabídky a systémy jednoznačně rozlišovat. V této době roste význam značky, jako informace o kvalitě, solidnosti výrobce a odlišnosti od podobných produktů.

Další vývoj franchisingu vedoucí k dnešnímu stavu spočíval v jeho rozšíření o služby a předávání zkušeností a obchodních postupů. Proto může dnes podnikatel, který si franchisu pořídí, očekávat obchodní koncepci na klíč, která mu umožní úspěšné uplatnění na trhu.

Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupuje na trhu jako „franchisor“ a poskytuje více partnerům - franchisantům právo s jeho produkty nebo službami, pod vlastním jménem, provozovat obchodní činnost. Franchising tak sjednocuje všechny výhody přímého odbytu (např. jednotné vystupování na trhu) s výhodami nepřímého odbytu (např. využití právně samostatných partnerů - franchisantů, kteří pracují s nadprůměrnou angažovaností a aktivitou).

Ing. Jiří Krajča a RNDr. Jiří Lošťák, franchisoví poradci.

 


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI