"

Budu podnikat, ale... Pro koho se franchising hodí?

31. 10. 2016 , aktualizace: 17. 12. 2018 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Proto by si měl každý kandidát ponechat na rozhodnutí dostatek času a neměl by se rozhodovat pod časovým nebo jiným tlakem. Franchising je vhodný pro spolehlivé cílevědomé osoby s vrozeným citem pro pořádek a dodržování pravidel.

Není vhodný pro příliš kreativní individualisty, kteří si chtějí ověřovat vlastní nápady – tito lidé jsou potenciální franchisoři, nikoli franchisanti. První krokem je dobrá příprava, která spočívá v realistickém sebehodnocení, pečlivém výběru systému a zhodnocení, zda se kryjí mé představy s možnostmi zvoleného franchisového konceptu. Pracovní samostatnost nabízí mnoho výhod, ale znamená i velké zatížení a angažovanost a odpovědnost.

Volba konceptu

Franchising není zárukou rychlého blahobytu. Koupí franchisy si nikdo nekupuje jistý úspěch. Franchisig je především práce, a pokud se jí člověk nevěnuje na sto procent, nemusí vést k úspěchu.

Přenositelnost koncepce je nutné ověřit na pilotním podniku. Franchisor by měl doložit na skutečných výsledcích, že jeho koncept je skutečně úspěšný. Je nutné ověřit, zda trh pro franchisu poskytuje dostatek odbytových možností, nebo zda závisí franchisová koncepce pouze na aktuálním trendu.

K marketingové strategii franchisového konceptu patří jeho jasný popis a diferenciace od konkurence. Popis konceptu musí odpovědět zejména na to, čím se vyznačuje produkt nebo služba, v čem jsou jejich konkurenční výhody a v čem spočívá specializace nabídky.

Právě u systému s prodejem produktů musí být zajištěny dostatečné zdroje kvalitního produktu v regionu podnikání a schopnost pravidelného dodavatelského rytmu. Z tohoto důvodu je nutné vyjasnit situaci s dodavateli do franchisového systému a ptát se na dodavatelské smlouvy.

Jednotný vzhled

Má franchisový podnik jednotný vzhled? Jak vypadá vystupování na trhu? Na tyto otázky je třeba se zaměřit, abychom poznali marketingovou infrastrukturu systému. Pro zájemce musí být navíc zcela jasné, zda se může s corporate identity podniku ztotožnit.

Balík služeb

Vztah mezi franchisorem a franchisantem tvoří vedle smlouvy také další služby. Franchisový balík musí obsahovat příručku, která nejen popisuje chod podniku, ale také spolupráci centrály s partnery, práva a povinnosti, podpůrná opatření, moduly poradenské služby a kontroly a mnoho dalšího.

Ochrana jména, značek nebo možných patentů musí být podstatnou součástí franchisové smlouvy. Franchisová smlouva je komplexní a obsáhlý dokument, který by se měl nechat prověřit specializovaným právníkem.

Expanze

Zájemce by se měl zajímat o plány franchisora na expanzi a zjistit, s kolika partnery je počítáno k pokrytí trhu dané země a o které zahraniční trhy a v jakém časovém horizontu je usilováno. Z těchto dlouhodobých plánů franchisora je nejen vidět jeho serióznost, ale také obchodní politika, na které budoucí spolupráce dalekosáhle závisí.


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI